Gå til hoved-indhold

Ridning og ridekort

Ridning er tilladt i skovene under Torbenfeldt Gods på nærmere fastsatte vilkår. Gældende vilkår fremgår af nedenstående. Kort over skovene med indtegnede ridemuligheder kan hentes her. Der opkræves betaling for retten til at ride i skovene.

Ridekort gælder både for ryttere og kørsel med hestevogn. Pris for et årskort for ryttere er kr. 650.  Bemærk at prisen for kørsel med hestevogn er kr. 750. 

Ridetegn kan bestilles via www.ridekort.dk. Kvitteringen fra købet fungerer som ridekort, og SKAL derfor printes ud, og SKAL forevises på forlangende sammen med gyldig legitimation. Ved køb af årskort modtages efter kort tid et rigtigt ridekort som ligeledes skal medbringes og forevises på forlangende.

Erhvervelse af ridekort giver kun tilladelse til privat rideture i mindre grupper. Ridekort giverikke ret til ridning i forbindelse med nogen former for ridestævner på ejendommen. 

Arrangeret ridestævner eller lignenede kræver tilladelse fra ejer, og der kan forekomme skilt betaling herfor.

Offentlig annoncering af ride- eller køreture med hestevogn, må ligeledes ikke forekomme uden ejers skriftlige tilladelse.

Dagsgæstekort og ugekort 
Der er desuden mulighed for at købe dagsgæstekort. Et dagsgæstekort koster 125 kr og et ugekort koster 350 kr. 

Bestilling af gæstekort foregår også via www.ridekort.dk og også her gælder at kvitteringen fra købet fungerer som gæstekort, og SKAL derfor printes ud, og SKAL forevises på forlangende sammen med gyldig legitimation. 

Regler for ryttere og kørsel med hestevogne 
I bukkejagtsæsonen tager vi særligt hensyn til vore jagtlejere. Der må derfor ikke rides eller køres med hestevogn i skoven i perioden 16. maj til og med 31. maj før kl. 8 og efter kl. 20. 

Ridning og kørsel med hestevogn sker på egen risiko. Tilladelsen er personlig og skal forevises på forlangende sammen med gyldig legitimation.  

Ridning er tilladt

Ridning er tilladt

På bilfaste veje (markeret med sort på kort, der kan printes fra hjemmesiden. Der rides altid i midterrabatten, alternativt helt ude i græsrabatten - ALDRIG I KØRESPORENE ! På stier, markeret med rød prikket linie på ovennævnte kortmateriale 

Det er forbudt at ride på fortidsminder ride nær vildtets foderpladser springe over grøfter, skoveffekter m.v. anbringe effekter til spring på veje anvende skoven, når veje og stier er bløde, f.eks i forbindelse med tøbrud

For hestevognskørsel tillades alene kørsel på befæstede veje. Hvor rytteren eller hestevognen møder anden færdsel, skal rytteren/kusken udvise størst mulig hensyn og vige til højre. Passage skal ske i skridt. Hvis anden kusk kører vognen skal kusken, der har løst køretilladelse, være med som passager.

Torbenfeldt Gods forbeholder sig ret til midlertidige begrænsninger i færdselsretten i tilfælde af f.eks. intensivt skovningsarbejde eller jagt.

Torbenfeldt Gods forbeholder sig ret til erstatning for skader opstået som følge af færdsel i strid med ovenstående regler. Overtrædelse af reglementet kan medføre inddragelse af ridekort samt bortvisning. 
 Kontakt os

Har man gode ideer med forslag til forbedringer eller bemærkninger i øvrigt, venligst kontakt os på e-mail: Torbenfeldt.kontor@mail.tele.dk

Leverings- og salgsbetingelser

Produkter og priser
Alle priser er oplyst i danske kroner og er inkl. 25% moms.
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Ordrebehandling
Når man har godkendt sit køb, vil vi modtage ordren elektronisk. Beløbet bliver først hævet på betalingskortet, når ordren er godkendt.

Betaling
I Ridekort.dk's netbutik kan man betale med:
VISA/Dankort. 
EDankort.
Dansk-udstedte Mastercard, Maestro og Visa Electron

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.

Alle priser på websitet angives inklusive moms. 

Alle priser på websitet angives inklusive alle afgifter, told, moms mm.
Aftaler på vores website kan indgås på følgende sprog: Dansk

Når man indtaster sine adresse- og kortoplysninger sker det på en forbindelse, der er sikret med SSL (Secret Socket Layer). Det betyder, at oplysningerne er krypteret, så ingen uvedkommende kan læse dem.
Så længe man er i færd med at indtaste oplysninger, betale og afgive bestilling, vil man automatisk befinde sig på den sikre forbindelse. Betaling med Dankort er desuden sikret og godkendt af PBS. Man kan derfor trygt anvende sit betalingskort.

Levering
Levering er umiddelbar, da kvitteringen for købet skal printes ud, og herefter gælder som bevis.

Persondatapolitik 
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Ridekort og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Som registreret hos Ridekort har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: kontor@torbenfeldt.dk 

Den dataansvarlige på ridekort.dk er Peter Treschow.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.